Här hittar du information om de utbildningar som erbjuds av scouterna samt om Trygga Möten.

 

Här tar vi upp information om några utvalda kurser, mer generell info finns på

scouternas folkhögskola

Trygga möten

Alla kårens ledare måste, enligt ett beslut från Scouternas stämma, gå kursen trygga möten. Syftet med kursen är att vi som är vuxna i verksamheten ska ha de verktyg som krävs för att upptäcka och förhindra övergrepp, samt känna oss trygga i vetskapen om att vi kan hantera de situationer som uppstår.

Du hittar webbkursen här: tryggamoten.se

Patrulledarkurs

Den första ledarskapskursen som vi har. Den riktar sig till Äventyrare som är på sitt andra eller tredje år. Kursen är alltid lika rolig och därför också mycket populär, se till att anmäla er kvickt när kurstillfällen läggs upp

Du hittar kursens hemsida här:  PL-kurs

Ledarutbildning BAS och SCOUT

Under hösten 2015 fasas Ledarutbildning Bas och Scout ut och ersätts av helt nya kurser.

NY kurs:  Leda Scouting

Här lär du dig om Scouternas program och får förståelse för vad ledarskap i Scouterna innebär. Leda scouting har stort fokus på att skapa verksamhet och ger dig:

  • Förståelse för vad som gör scouting till scouting
  • Kunskap om hur du planerar ett möte
  • Förståelse för vad ett ledarskap baserat på Scouternas värderingar innebär, och hur det ger ett stödjande och lyssnande ledarskap

NY kurs:  Leda Avdelning

Leda avdelning är en spännande och utmanande utbildning för dig som tar, eller vill ta, ett större ansvar för avdelningen och teamet. Du får verktyg för att skapa en riktigt bra och inkluderande scoutverksamhet. Utbildningen stöttar dig i att göra verklighet av Scouternas vision och uppdrag och inspirerar dig till massa nya idéer för bra scouting.   Utbildningen ger dig:

  • Kunskap i att planera verksamhet över hela terminen eller året utifrån Scouternas program
  • Grundläggande kunskap i att leda och utveckla ett ledarteam
  • Grundläggande kunskap i att skapa verksamhet för alla barn oavsett funktionsvariationer
  • Förståelse för hur du skapar en öppen och inkluderande verksamhet utan kränkningar och på normkritisk grund

När och var går kurserna – Se scouternas folkhögskola