Röde Orm 12-15 år

Äventyraravdelning i Råcksta

Röde Orm är äventyraravdelningen i Råcksta. Som äventyrarscout så får man lära sig mer avancerade saker och utmana sig själv i större utsträckning. Vi lär oss att göra upp och hantera eld och använda yxa och såg på säkert vis. Vandringshajker i skogen blir vanligare och scouterna får mer ansvar med att bland annat planera sin egen mat och bära material som behövs själva.

Möten:
Tid: 18:30 – 20:15 på måndagar
Plats: Råcksta, Multrågatan 88
Ledare: Per-Arne, Hugo, Mimmie, Kim, Maria
epost: rodeorm@masterolofracksta.se

Visst låter det roligt? Bli scout!

Avdelningsrop

Hårdförd hirdman rycker fram,
med sin stora starka stam.
Ormen, Ulven allting hör,
Draken spanar ifrån skeppets för.
Anförda av Korpen svart,
fruktar ej den mörka natt.
Tvekar ej för tuffa duster,
bortom Islands karga kuster.
RÖDE ORM!

Ledare på avdelningen Röde Orm