Här finns information och länkar till ledarutbildningar som riktar sig till scoutledare.Närvaro & BidragEkonomi-informationDokument & LathundarLedar-utbildningar


Trygga Möten

Scouterna arbetar ständigt för att vår verksamhet ska bli tryggare och säkrare. På Scouternas stämma Demokratijamboree 2012, beslutades att alla ledare ska gå ledarutbildningen Trygga Möten. Scouterna vill att det inte ska finnas några övergrepp i samhället. Genom arbetet med Trygga Möten rustar Scouterna ledare för att våga agera om något händer. Vi vill att det överallt ska finnas trygga möten för unga, alltså möten som är helt fria från övergrepp i alla former.

Trygga Möten är en gratis webbutbildning som finns på Scouternas folkhögskola.

Gå Trygga Mötens webbkurs för scoutledare »

Läs mer om Trygga Möten »

Ledarutbildningar – ett sätt utvecklas som person och som ledare

Leda scouting” är en 2-dagars kurs som vänder sig till nya scoutledare, med syftet att ge verktyg för att kunna planera verksamheten från mötet till möte.

Lärandemål kopplade till:
• Scouternas vision och värderingar
• Ledarskap på avdelningen
• Skapa verksamhet

Leda avdelning” är uppdelad på 2-3 helger (3-helgers kursen innehåller även kursen ”Redo för naturen” som introducerar friluftslivet med boende i vindskydd och matlagning över öppen eld).

Målgrupp: Ledare som tar/vill ta ansvar för planering och team.
Syfte: Planera verksamhet från termin till termin.
Lärandemål kopplade till:
• Ledarskap på avdelningen
• Skapa verksamhet
• Bygga starka ledarteam
• Barn och unga
• Trygg verksamhet

Scouterna jobbar aktivt med att utbilda våra medlemmar, båda unga och vuxna. Utbildning är ett sätt att utmana och utveckla våra medlemmar, samtidigt som det är en kvalitetssäkring för vår verksamhet.

I Scouterna får alla växa, både barn och vuxna. Barn och unga växer av utmaningar i verksamheten på veckomöten, hajker, läger och aktiviteter. Att leda den här verksamheten är i sig utvecklande och utmanande. Men, för att erbjuda ytterligare möjligheter för ledare i Scouterna finns scoututbildningar med fokus på ledarskap och personlig utveckling.

Scouternas folkhögskola driver Scouternas ledarutbildningar. »

Du kan prata med kåren om det finns möjlighet att få hela eller delar av en scoutledarutbildning betald.