Bidrag och närvaro

Här finns information om bidragssökning och närvarorapportering

Lägerbidrag

Lägerbidrag kan man söka från stockholms stad för alla hajker. Bidraget är 35kr per person och dag och delas 50/50 mellan kåren och avdelningen.

 


Medlemsaktivitetsbidrag

Medlemsaktivitetsbidraget är mer känt som Närvarobidrag. För att söka medlemsaktivitetsbidrag krävs bara att ni rapporterar närvaron på er avdelning enligt Stockholms stads mall. Ni hittar dem här:
[bifogade-filer]

Terminsbidrag

Terminsbidraget är 500 kr från kåren, och kan fås till avdelningen om man uppfyller 2 krav:
1. Man har lämnat in en verksamhetsberättelse

Exempel på en gammal verksamhetsberättelse: Verksamhetsberättelse 2011

2. Man har fyllt i sin närvarorapportering.
3. Man har rapporterat sin avdelningsekonomi till kassören

Kvittoersättning

Kvitton redovisas på mallen nedan, Bilägg varje kvitto häftat på ett separat papper. Alltså: 1 kvitto per papper (inte på sammanställningslappen).
Kvittomall

 

Kvitton postas till
Zebastian Eriksson c/o Eriksson
Tjärhovsgatan 16
116 21 Stockholm

Vi försöker ha en handläggningstid för kvitton på ungefär 2 veckor från det att kvittot har anlänt.

Vad får man ersättning för?
Man får ersättning för de flesta typer av material som krävs för drivande av avdelningen. Om man har några större utgifter rekommenderas det att man pratar med styrelsen först och bekräftar att man kan få ersättning för det.