Kårstämmodokument

Här hittar du alla dokument för kårstämmor från 2014 och framåt

Kårstämma 2019

Plats: Scoutkansliet Fridhemsplan 19:00

Dagordning & Kallelse:
Kallelse_till_k_rst_mma_2019

Propositioner & Motioner
KST 2019 prop & motioner

Kårstämma 2018

 

Kårstämma 2017

Kårstämma 2016