Kårstämmodokument

Här hittar du alla dokument för kårstämmor från 2014 och framåt

Kårstämma 2018

 

Kårstämma 2017

Kårstämma 2016