Angående COVID-19 (Coronavirus)

18 mars, 2020 av Axel Runnholm
Vi håller löpande koll på rapporteringen till corona och kommer att hålla det här uttrymmet uppdaterat med våra senaste rekommendationer.

 

08-03-2021


Dessa är de senaste corona-anpassningarna som styrelsen rekommenderar:

  • Alla möten för utmanare ställs in eller hålls digitalt minst fram till 19 november pga regionens råd att inte ha verksamhet för de födda tidigare än 2005.
  • Vi kommer inte att ha några kårgemensamma aktiviteter tills vidare.
  • Möten kan hållas men helst endast utomhusaktiviteter och försöka hålla så mycket avstånd som möjligt
  • Hajker med övernattning bör flyttas fram eller konverteras till dagsutflykter (som kan göras utan användning av kollektivtrafiken). Det viktigaste är att avdelningsledarna känner att upplägget är säkert, kommunicera gärna med styrelsen inför hajk om ni vill bolla tankar på vilka åtgärder eller anpassningar som eventuellt kan göras.
  • Som tidigare gäller även att man ska stanna hemma om man har minsta förkylningssymptom. Detta gäller både ledare och scouter.

Rekommendationerna från stockholms stad gäller ej för personer födda 2002 eller senare, vilket gör att de officiellt alltså ej gäller för majoriteten av våra scouter. Vi rekommenderar ändå, enligt ovan, att försiktighetsåtgärder tillämpas.

18-03-2020:


Nytt är att:
  • Vi gör bedömningen att hajker/övernattningar inte bör hållas den närmaste tiden, på grund av den ökade smittorisken när man bor många så tätt, sämre hygienförutsättningar osv
  • Vi gör inte bedömningen att veckomöten behöver ställas in, men rekommenderar att under mötestid vara ute så mycket som möjligt, då smittorisken är lägre utomhus
Fortsatt gäller:
  • Kom inte på möten om du har några symptom på luftvägsinfektion, även lindriga och avvakta gärna ett möte längre efter tillfrisknande. Alla som kommer till möten med sjukdomstecken kommer att skickas hem omgående.
  • Om du har varit i högriskområde, kom inte på möten på minst 2 veckor
  • Var extra noga med hygien, speciellt handtvätt och att inte hosta eller nysa i händerna eller rakt ut