Hajk-/Lägerbidrag

Hajkbidrag kan man söka för alla övernattningar med fler än 4 deltagare under 20 år.

Det totala bidraget är 75kr per person och dag och avdelningen får hälften av detta.

Tyvärr är kommunens rapportsystem inte fungerande just nu så vi måste använda den här blanketten:

Lägerbidragsansökan

För att ansöka behöver ni:

  1. Fylla i blanketten (Om det är många deltagare kan man skicka med en separat lista (pdf-format))
  2. Spara blanketten som pdf
  3. Ta fram inbjudan i pdf-form.
  4. Maila lagerbidrag@masterolofracksta.se med blanketten, inbjudan och den eventuella deltagarlistan

Lägerbidragen söks i 2 perioder:

  • Hajker mellan 1 december och 31 maj söks senast 30 juni
  • Hajker mellan 1 juni och 30 november söks senast 15 december

 

scouter-vindskydd