Avdelningsekonomi

Kvitton

Om man inte ansöker om terminsbidrag till sin avdelning, eller har utgifter för kårgemensamma aktiviteter så kan man skicka in kvitton till kassören och få ersättning för dem. Så  här gör man då:

 1. Skriv ut blanketten:
  Utläggsmall
 2. Sätt alla kvitton på enskilda a4 sidor
 3. Numrera kvittona
 4. Skriv upp vad de är på blanketten
 5. Summera och fyll i vart utbetalningen ska gå
 6. Posta blanketten och kvittona till:

Zebastian Eriksson
Tjärhovsgatan 16
116 21 Stockholm

Följande regler gäller för kvittohanteringen

 1. Vi har en handläggningstid på 2 veckor från det att vi får kvittot
 2. Ansökningar som inte använder blanketten eller där kvittona inte är korrekt uppsatta enligt ovan kommer att skickas tillbaka. Det blir mycket merarbete både för oss och revisorn om de inte är korrekt uppställda

Terminsbidrag

Varje avdelning har rätt till ett terminsbidrag på 500 kronor för att täcka vanliga driftsutgifter. Vi betalar ut terminsbidrag till de avdelningar som ber om det (annars antar vi att de använder kvittometoden) och som uppfyller följande krav:

 1. Avdelningen har korrekt redovisat sin närvaro föregående termin
 2. Avdelningen har korrekt ansökt om lokalavdelningsbidrag föregående år
 3. Avdelningen har redovisat sin ekonomi till kårstyrelsen (dvs saldo och kontoinnehavare för avdelningen)
Redovisa avdelningskonto
 • Datumformat: MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ

 

Bidragsansökningar