Här finns användbara dokument, t.ex. exempel på gamla verksamhetsberättelser och terminsplaneringar. Du hittar också lathundar med checklistor för de vanligaste kårgemensamma evenemangen och säkerhetschecklistor för avdelningsverksamhet

Säkerhetschecklistor