Här hittar ni information om terminsbidrag, kvitton och andra ekonomiska bra-att veta grejor!.

Kvitton


Kvitton redovisas på mallen nedan, Bilägg varje kvitto häftat på ett separat papper.
[bifogade-filer]
Kvitton postas till
Zebastian Eriksson c/o Eriksson
Tjärhovsgatan 16
116 21 Stockholm

 

Vi försöker ha en handläggningstid för kvitton på ungefär 2 veckor från det att kvittot har anlänt.

Vad får man ersättning för?

Man får ersättning för de flesta typer av material som krävs för drivande av avdelningen. Om man har några större utgifter rekommenderas det att man pratar med styrelsen först och bekräftar att man kan få ersättning för det.


Terminsbidrag

Terminsbidraget är 500 kronor per termin och avdelning. För att kunna få terminsbidrag ska avdelningen ha :
1. Man ska ha rapporterat närvaro till Stockholms stad och Sensus för förra terminen
2. Man ska ha skrivit en verksamhetsberättelse för förra terminen

 

För att terminsbidraget ska betalas ut krävs dessutom att AL eller den som är ekonomiansvarig skickar ett mail till kassören och ber om det. Detta eftersom ett antal avdelningar väljer att istället bara skicka in kvitton.

 

Skicka till frågor och andra kassörs-spörsmål till
kassor-morascout@googlegroups.com


Avdelningskonto

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.