BÄVER

7

SPÅRARE

8-9

UPPTÄCKARE

10-11

ÄVENTYRARE

12-15

UTMANARE

15-18


Spårare kallas scouterna som går i årskurs 2 och 3 i skolan. På spårarscouterna leker man in scoutings ideologi. Man får lära sig en hel del praktiska kunskaper, t.ex. hur man är klädd i skog och mark, allemansrätten, några användbara knopar, första hjälpen och matlagning på stormkök. Allting kretsar kring att man ska ha det roligt när man lär sig.

Spårarscoutavdelningen på Södermalm heter Flygfäna. Avdelningen i Råcksta heter Vilddjuren.

Praktisk information:

Hur går det till?

Som spårarscout så har man ett möte i veckan, på Södermalm så är man i stora Blecktornsparken och i Råcksta så är man i lokalen på Multrågatan 81. För det mesta är mötena mellan 18.30 och 20.00. Dessutom brukar man en eller ett par gånger per termin ha en övernattning. Det är ganska vanligt att man är i kårens scoutstuga L13 ute på lovön.

På mötena brukar mycket kretsa kring lek, och att lära sig saker genom att leka. Föräldrar är alltid välkomna att delta och hjälpa till på mötena!

Vad kostar det?

När man är spårare så är det vår vanliga terminsavgift som gäller, dvs 400 per termin. Men om man har ett syskon i kåren så får man familjerabatt till 300kr/termin.

Vem ska jag prata med?

 Södermalm :

Flygfäna

mail: flygfana@gmail.com

 

 Råcksta:

Vilddjuren

mail: rackstascouterna@gmail.com

tel. Anders 070-7863806