Vår kår har organiserad verksamhet i olika grenar från 6 års ålder tills man blir 18. Därefter kan man fortsätta som ledare på en scoutavdelning eller som roverscout.

Många vuxna återvänder som aktiva scouter när deras barn blir scouter. Det finns ett gammalt talesätt som säger: ”En gång scout – alltid scout”. Vill du gå med i en avdelning, kontaktar du respektive avdelningsledare.

Gå med i vår kår och testa scouting

Kom på ett möte och testa scouting. Kontakta avdelningsledaren, så kan de berätta mer.

 

Spårarscouter 8-9 år

Spårare kallas scouterna som går i årskurs 2 och 3 i skolan. På spårarscouterna leker man in scoutings ideologi. Man får lära sig en hel del praktiska kunskaper, t.ex. hur man är klädd i skog och mark, allemansrätten, några användbara knopar, första hjälpen och matlagning på stormkök. Allting kretsar kring att man ska ha det roligt när man lär sig.

Spårarscoutavdelningen på Södermalm heter Flygfäna. Avdelningen i Råcksta heter Vilddjuren.

Upptäckarscouter 10-11 år 

Upptäckare är scouter som går i skolans fjärde och femte klass. Det scouterna lär sig blir mer friluftsinriktat med klassiska scoutkunskaper som livlinekastning, naturkännedom och orientering. Scouterna för börja använda kniv och yxa. Det blir fler övernattningar. På våren får scouterna gå på sin första vandringshajk med övernattning i vindskydd och all matlagning på stormkök eller över öppen eld.

Kårens upptäckaravdelningar heter Skogslöparna (Södermalm) och Rovfåglarna(Råcksta).

Äventyrarscouter 12-14 år 

Äventyrarna går i skolans årskurs 6–8. På äventyrarscouterna blir patrullen allt viktigare. Äventyrarna är på hajk alla årstider – på hösten bär det av på paddelhajk, på vintern hägrar vinterhajken med övernattning i bivack eller vindskydd, på våren går scouterna på vandring och på sommaren bär det av på läger i en dryg vecka. Det kan också hända att man får åka på sitt första utlandsläger.

Kårens äventyrarscoutavdelningar heter Riddarvakten (Gamla Stan) och Röde Orm (Råcksta).

Utmanarscouter 15-18 år 

När man börjar skolans nionde klass blir man utmanarscout. Utmanare kan man vara i fyra år. En utmanaravdelning fungerar som ett lag som strävar efter att få gemenskap och laganda. Här är allt möjligt och vad man gör varierar från år till år. Oftast har man ett antal projekt under året: paddla, åka skidor, fjällvandra, hantverk, gourmetmatlagning och utlandsresa är några exempel.

Utmanarscouterna träffar ofta scouter från andra kårer på tävlingar, kurser och fester. Ibland arrangerar de aktiviteter för de yngre scouterna i kåren. Som utmanare kan man även få prova på att vara assistent på någon av våra scoutavdelningar.

 

Oppositionen är kårens utmanarscoutlag och har medlemmar från båda stadsdelarna.

 

 Roverscout 19-25

Roverscouter förbättrar världen. All scouting handlar om samhällsengagemang men det blir aldrig så tydligt som i roveråldern.
Du blir Roverscout när du är 19-25 år och för första gången finns det ingen ledare i din kår som stöttar dig och dina patrullkompisar.
Kåren har för tillfället inga Roveravdelningar.