Dokument

Här hittar du dokument, och protokoll från stämmor och liknande.

Stämma 2013

Stämmoprotokoll 2013

Stämma 2014

Kårstämmoprotokoll 2014(ojusterat)

Bilaga 1 Ekonomisk rapport 2013

Bilaga 2 Röstlängd stämma 2014

Bilaga 3 Verksamhetsplan 2014

Bilaga 4 MoRå Verksamhetsberättelse

Bilaga 5 Kårfunktionärslista 2014

Prop 1 (Hedersmedlemsskap)

Prop 2 (Morå-plakett)

Stämma 2015

Kallelse stämma

Budget 2015

Valberedningsförslag

Ekonomisk Redovisning 2014

Röstlängd stämma 2015

 

Stämma 2016

Kallelse till stämma 10 februari 2016

Budget 2016

Budget 2015 + utfall 2015

Revisionsberättelse MORÅ 2015

Prop1-Medlemsavgifter

Prop2-Fidofonden

Motion1-Lägerbidrag