Valborg i Ådalen

I år igen kommer vi att hålla ett valborgsevenemang i Ådalen tillsammans med parkleken och Vällingbyskolans högstadieklasser.