Kårstämma 2:a februari

Scoutkåren Mäster Olof – Råckstas ordinarie kårstämma avhålles söndagen den 2 februari 2014,kl 16.00 på kansliet Stockholms Scoutdistrikt. Anmäl er gärna: